Styre/tillitskvinner

Styret 01.10.2021 - 30.09.2022

* President: Sara Frostadottir Sigmundsen -  jaeren@soroptimistnorway.no

* Visepresident/Programansvarlig: - Brit Johanne Orre 

* Sekretær: Trude Høyland

* Kasserer: Janne Erga

* Styremedlem: Inger Grude

* Styremedlem: Aud Rugland Thu  

* Ekstensjonsansvarlig: Leder av gruppe 2 Ellen Wiik - jaeren@soroptimistnorway.no

* Nettansvarlig: Marit Hetland - marit-hetland@lyse.net

 

Valgkomite 2022: Ellen Wiik - de skal foreslå styret for 2022 - 2023