Styre/tillitskvinner

Styret 01.10.2020 - 30.09.2021

* President: Sara Frostadottir Sigmundsen -  jaeren@soroptimistnorway.no

* Visepresident/Programansvarlig: - Brit Johanne Orre 

* Sekretær: Trude Høyland

* Kasserer: Janne Erga

* Styremedlem: 

* Styremedlem: Ellen Wiik    

* Ekstensjonsansvarlig: Ellen Wiik - jaeren@soroptimistnorway.no

* Nettansvarlig: Marit Hetland - marit-hetland@lyse.net

 

Valgkomite 2021: Ruth Serigstad Sæther og Arnfrid Stakkestad - de skal foreslå styret for 2021 - 2022