Styre/tillitskvinner

Styret 01.01.2023 - 31.12.2023

* President: Brit Johanne Orre -  jaeren@soroptimistnorway.no

* Visepresident/Programansvarlig: - Aud Rugland Thue

* Sekretær: Kathe-Helen Boge Thu

* Kasserer: Janne Erga

* Styremedlem: Inger Grude

* Styremedlem: Hanne-Marie Bøe Netland

* Ekstensjonsansvarlig: Leder av gruppe 2 Kjersti Øgaard - jaeren@soroptimistnorway.no

* Nettansvarlig: Marit Hetland - marit-hetland@lyse.net

 

Valgkomite 2023: Sara Frostadottir Sigmundsen - foreslå styret for 2024