VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØTE I JÆREN SOROPTIMISTKLUBB

Sted: Hotell Jæren - 11. mai MERK NYTT TIDSPUNKT kl. 19:00

Yrkesforedrag: Janne Erga

Gjennomgang av saker representantskapsmøtet/årsmøte som skal være i Kristiansund fra 10-12. juni.

Vennligst sjekke sakspapirer -> https://intranett.soroptimistnorway.no/om-oss/lr-moeter/lr-2022-kristiansund/2022-representantskapsmoetet/

Styret har et forslag til endring på sak 10 e - https://intranett.soroptimistnorway.no/media/24656/2022-10-e-forslag-om-disponering-av-overskudd-2020-2021-fremmet-av-unionsstyret-2019-2021.pdf

Innlogging til sidene - ta kontakt hvis du ikke har brukernavn og passord :)

Brukernavn og passord ble også sendt på mail 4.5.22.

5 min Ruth Serigstad Sæthre

2 min Sara Frostadottir Sigmundsen

Dersom du ikke har anledning til å komme på dette møtet må du gi beskjed til Inger Grude på telefon 97977488 eller på epost ingrude@frisurf.no

Vel møtt!

Hilsen Gruppe 3 Synlighet og kommunikasjon

Bodil Aase

Vigdis Skintveit

Sigrid Johanne Nedrebø

Margreta Hauge Clementsen

Marit Hetland