Prosjekter som klubben støtter/har støttet

  • Moldovaprosjektet mot menneskehandel (2006 - ) 
SI Norgesunionen sitt Moldovaprosjekt for å forebygge menneskehandel (trafficking). 
Gir 100 jenter på 4 internatskoler opplæring i livsmestring. Utdanning og bolig til 30 jenter. 
Også kalt Hopes and dreams for everyone.
  • Soroptimister for vann og mat 
Ca 1 milliard mennesker i verden har ikke tilgang til rent vann. 
FNs internasjonale tiår for vann (2005-2015) har som delmål å halvere andelen mennesker som er uten rent vann. 
SI Europa er engasjert i dette arbeidet gjennom sin satsing på Soroptimists go for water and food (2011-2013), en videreføring av Soroptimists go for water (2009-2011). 
Prosjektet LifeStrawFamily, også kalt Rent vann til Moldova, ble bl.a. støttet av overskudd fra Representantskaps- og landsmøtet i Bergen 2011. Foiler
  • SI presidentens apell Hvert år på Den Internasjonale Soroptimistdagen (FNs menneskerettighetsdag) 10. desember oppfordrer SI presidenten alle soroptimister til å bidra økonomisk til et prosjekt valgt av henne. Bidragene settes inn på bankgiro: 2801 13 38773
  • SI presidentens appell 2013 See Solar, Cook Solar - les mer om temaet her
  • SI presidentens appell 2011 og 2012 Birthing in the Pacific - og her kan du se hva pengene har gått til

 

 SI presidentens apell tidligere år

Mottak av Best Practice Award for Utdanningsfondet i 2012