Hva gjør vi?

Våre mål

Prosjektarbeid - bevisstgjøring, formidling og handling - skal bidra til realisering av Soroptimist International sine mål for perioden 2011-2021:

Soroptimist International skal BEDRE KVINNERS OG JENTERS LIV og status gjennom utdanning, selvstyrking og ved å tilrettelegge for personlig utvikling (Educate, Empower, Enable)

Delmål:

  • 1. Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring
  • 2. Bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner
  • 3. Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltakelse i konfliktløsning
  • 4. Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helsetjenester
  • 5. Ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å sikre et bærekraftig miljø og redusere effektene av klimaendringer og naturkatastrofer

Programmålene støtter opp om FNs tusenårsmål.

For at Soroptimist International skal kunne beholde sin generelle rådgivende status og talerett i FN, må klubbene rapportere om sine aktiviteter i såkalte programfokusrapporter (PFR).

Global Impact Report 2012-13 og Global Impact Report 2011 gir en oversikt over soroptimistenes internasjonale arbeid.

Soroptimist International sitt motto:

a global voice for women