Globale prosjekter

  • Moldovaprosjektet mot menneskehandel (2006 - ) 
SI Norgesunionen sitt Moldovaprosjekt for å forebygge menneskehandel (trafficking). 
Gir 100 jenter på 4 internatskoler opplæring i livsmestring. Utdanning og bolig til 30 jenter. 
Også kalt Hopes and dreams for everyone. 
Salg av lilla sløyfer støtter prosjektet. Foiler 
Inntekter fra SI Bergen sitt salg av tujadekorasjoner julen 2010 gikk også til dette formålet
  • Lakshmi Ashrams Venner (1990 - ) 
Økonomisk støtte til pikeskolen Lakshmi Ashram i Indias nordøstlige fjellområder. 
Undervisningen bygger på Gandhis ideer. 
Kontaktperson Devi Pandey, pandey.devi@gmail.com
  • Soroptimister for vann og mat 
Ca 1 milliard mennesker i verden har ikke tilgang til rent vann. 
FNs internasjonale tiår for vann (2005-2015) har som delmål å halvere andelen mennesker som er uten rent vann. 
SI Europa er engasjert i dette arbeidet gjennom sin satsing på Soroptimists go for water and food (2011-2013), en videreføring av Soroptimists go for water (2009-2011). 
Prosjektet LifeStrawFamily, også kalt Rent vann til Moldova, ble bl.a. støttet av overskudd fra Representantskaps- og landsmøtet i Bergen 2011. Foiler