Bli medlem i Soroptimist Union of Norway

Vi ønsker flere medlemmer!

Har du lyst til å bli en del av det flotte fellesskapet som Soroptimist Internasjonal representerer?

Som medlem av en soroptimistklubb får du:

  • Mulighet til å jobbe med prosjekter for å bedre miljø, menneskerettigheter og kvinners stilling
  • Et nettverk av yrkesaktive kvinner når du reiser i inn- og utland
  • Mulighet til å delta i arrangementer over hele verden
  • Bli kjent med mange engasjerte kvinner i ditt nærmiljø
  • Sosialt samvær og månedlige møter med faglige og aktuelle foredrag
  • 5 minutters innlegg og "ordet fritt" fra medlemmer på klubbmøter 
  • For mer informasjon kan du sende en epost til ekstensjonsansansvarlig Kjersti Øgaard eller president i klubben Brit Johanne Orre