Medlemsblad

Medlemsbladet Soroptima blir gitt ut av SI Norgesunionen, og det er
tilgjengelig i bladbar versjon på nett.

Jæren Soroptimistklubb hadde redaksjonen for bladet i 2016 - 2018.