Utdanning av kvinner i Guatemala / Antigua og omegn

Jæren Soroptimistklubb samarbeider med Ida Jaarvik Hetland. 4 kvinner har fullført toårig utdannelse innen syfag og 2 kvinner er i gang med kokkeutdannelse. Kvinnene har tilknytning til barnehagen som Ida driver i Guatemala.

Ida Jaarvik Hetland har drevet hjelpearbeid i Guatemala i flere år. Idas Hjelpefond har knyttet til seg flere lokale aktører på Jæren i dette arbeidet. Idas motto er: Ingen kan hjelpe alle, alle kan hjelpe noen.

Mer enn 20% av fattige jenter i Guatemala har ikke mulighet til skolegang. Dårlig økonomi gjør at de færreste fullfører grunnskolen, de må ut i arbeid for å støtte familiens økonomi.

Silvia (24) & Ana (28) - mødre til barn i barnehagen i Idas Hjelpefond - begynte i januar på en yrkesutdannelse! Mødrene starter på en syerskeutdannelse som vil gå over to år - drømmen deres er nemlig å kunne starte egen bedrift fra hjemmet sitt. Den ene har t.o.m. 5.klasse fra før (som er vanligst i Guatemala), mens den andre har ungdomsskolen. Det er ikke vanskelig å se fra smilene under at det er to stolte og spente mødre som signerer innskrivingspapirene. Jæren Soroptimistklubb finansierer utdanningen mens Idas Hjelpefond står for det praktiske i utvelgelse, oppfølging, utbetaling osv. Dette er virkelig en drøm som går i oppfyllelse for Silvia og Ana, som begge har barn å forsørge.