Jæren Soroptimistklubb feiret 40 års jubileum 11.juni 2014.

Festen var i Køhlerpaviljongen på Nærbø.

Køhlerpaviljongen er et hus som er restaurert slik det blei bygd for 150 år siden.

Køhlerpaviljongen

2014-06-11 20.04.58

 

2014-06-11 20.04.47
Egenprodusert rabarbrasaft

 

2014-06-11 20.58.21
Nydelig fløtepuddingdessert med rabarbragele på toppen :)

Festkomiteen (Vigdis, Judith og Anne Grete) oppfordret medlemmene til å møte med hatt og dette skapte ekstra stemning i historisk festsal. 
40ar\alle

1. rekke fra venstre:Aslaug Johannesen, Sigrid Johanne Nedrebø, Inger Grude, Margreta Clementsen, Maria Hauge, Tone Nøkleby, Gerd Halmø (president Norgesunionen), Anne Grete Madland Tjemsland, Judith Hauge, Anne-Sofie Nerland. 2. rekke fra høyre: Ellen Synnøve Bjerga Heskje, Sissel Iren Fatland, Kathe-Helene Boge Thu, Ann Margaret Oma, Arnfrid Stakkestad, Silje M. Eriksen Bølla, Bergljot Øgaard, Aud Rugland Thu, Sikke Otteren, Kjersti Øgaard, Åsne Hetland. Bakerst fra venstre: Marit Hetland, Vigdis Skintveit, Else Johanne Bryne og Siv Holgersen.

 

 Medlem 20-40 A ̊r
President delte ut blomster til de som har vært medlem i 20 år eller mer.  

Fra venstre: Bergljot Øgaard (40 år), Sigrid Johanne Nedrebø (40 år), Maria Hauge (40 år), Inger Grude (30 år), Marit Hetland (20 år), Kjersti Øgaard (20 år), Else Johanne Bryne (president).

 

Opptak Nye Medl
3 nye medlemmer ble tatt opp på 40 års jubileet. 

Fra venstre: Marit Hetland (fadder), Tone Nøkleby (nytt medlem), Silje M. Eriksen Bølla (fadder), Sissel Iren Fatland (nytt medlem), Kathe-Helene Boge Thu (fadder),  Else Johanne Bryne (fadder), Ellen Synnøve Bjerga Heskje (nytt medlem) og Vigdis Skintveit (fadder).
 1. Rekke
Fra venstre: Inger Grude, Sikke Otteren, Silje M. Eriksen Bølla, Sissel Iren Fatland, Judith Hauge og Anne-Sofie Nerland

 2.rekke

Fra ventre:  Margreta Clementsen, Maria Hauge, Sigrid Johanne Nedrebø, Kathe-Helene Boge Thu, Ann Margaret Oma og Ellen M. Bjerga Heskje

 

3.rekke
Fra venstre: Anne Grete M Tjemsland, Kjersti Øgaard, Arnfrid Stakkestad og Aud Rugland Thu

4.rekken
Fra venstre: Gerd Halmø (President  Norgesunionen), Aslaug Johannesen, Siv Holgersen, Åsne Hetland, Bergljot Øgaard og Else Johanne Bryne

 Maria Historie
Maria Hauge har vært en ressursperson for klubben siden den starte for 40 år siden. Her deler hun klubbens historie med deltakerne på jubileet.

 

Unionspres Og Nye Medlemmer
Fra venstre: Tone Nøkleby, Ellen Synnøve Bjerga Heskje, Gerd Halmø (President i Norgesunionen) og Sissel Iren Fatland