Historikk for prosjektet Utdannelse av kvinner i Guatemala

 2020

 • To kvinner starter i januar ettårig yrkesutdannelse i kokkefag
 • Moteshow 26.mars på Bryne videregåande skule avlyst pga corona.

2019

 • Moteshow i Røde Kors huset. Overskudd 61.100,-
 • Ingen startet utdannelse dette året.
 • Prosjektet ble evaluert.
 • Inngått ny avtale med Idas hjelpefond fra januar 2020 til desember 2023
 • Jæren Soroptimistklubb forplikter seg til å utdanne 4 kvinner i løpet av fire år.

2018

 • Moteshow på Bryne Mølle 15.mars. Overskudd kr 58.416.-
 • Vi støttet to kvinner
  • Virginia og Wendy går andre år på yrkesutdannelse og tar avsluttende eksamen i november.

2017

 • Moteshow på Bryne Mølle 30.mars. Overskudd 50.351.-
 • Vi støtter fire kvinner som tar utdannelse
  • Virginia og Wendy starter syutdannelse i februar.
  • Silvia og Ana går andre år på yrkesutdannelse og tar avsluttende eksamen i november.
 • Overført 40.000 til Idas Hjelpefond januar.

 2016

 • Moteshow på Bryne Mølle 7. april. Overskudd 61.631.-
 • Vi begynner samtaler med Ida om langsiktig støtte og avtaler samtidig at pengene utbetalt i 2015 inngår i 5 års avtalen.
 • Vi støtter to kvinner som tar utdannelse:
  • Silvia (24) og Ana (28) begynner på toårig yrkesutdannelse i februar, basert på de pengene vi betalte til Idas Hjelpefond i 2015. Dette var før vi inngikk en 5 års avtale men vi regner 2016 som det første året i avtalen. De skal ta syutdannelse. Se opplysninger om Silvia og Ana nedenfor.
 • 5 årig avtale inngått i desember med Idas Hjelpefond .

2015

 • Moteshow 16. april på Bryne Mølle. Overskudd 40.307.-
 • Overført 40.000.- til Idas Hjelpefond i mai. Vi avtalt etterhvert at pengene skulle gå til utdannelse av kvinner i Guatemala og at de skulle dekke utdannelsen til Silvia og Ana. Klubben hadde da ikke startet diskusjon om å inngå en 5 års avtale.

 

2015-2018. Overskudd 271.805.-

I denne perioden har vi utbetalt til Idas Hjelpfond 100.000.- og kr 115.000,- til Norske soroptimisters utdanningsfond.